Θεραπευτική ραδιαισθησία

20160309_204533

20160309_205144

Η Θεραπευτική Ραδιαισθησία σε ένωση με την τέχνη της Ίασις, είναι η ικανότητα αναγνώρισης των ενεργειών οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές μέσω των αισθήσεων. Με τη σωστή χρήση των εκκρεμών  της ραδιαισθησίας, ανιχνεύουμε αυτές τις ενέργειες – δυνάμεις, θεραπεύοντας τα αίτια, καθαρίζοντας το ενεργειακό πεδίο (από ενεργειακές μολύνσεις – επιβαρύνσεις) του ανθρώπου ή των χώρων (κατοικία, εργασία), τροποποιώντας τις καταστάσεις – τις πεποιθήσεις  που τις δημιούργησαν, αλλάζοντας τις συνθήκες της ζωής μας προς το καλύτερο.

Είναι η ακριβής διάγνωση κάθε είδους εσωτερικής ψυχοσωματικής φόρτισης  και επιβάρυνσης σε ενεργειακό και φυσικό επίπεδο, καθαρισμός τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες, σε ανθρώπους, ζώα, καταστάσεις και χώρους και η θεραπευτική εξισορρόπηση  τους με τη χρήση συγκεκριμένων δονήσεων – συχνοτήτων και τη βοήθεια ειδικών εκκρεμών (ειδικευμένα εκκρεμή που δεν αντιστοιχούν με τα απλά εκκρεμή του εμπορίου).

Ένας ειδικευμένος χρήστης μέσων ραδιαισθησίας ξέρει πώς να τα χρησιμοποιεί και να προσφέρει με αυτά ανεκτίμητες υπηρεσίες στις ανάγκες του ανθρώπου. Απευθύνεται σε όλους με εξαιρετικά αποτελέσματα προς την άμεση βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
Κατάλληλο για θεραπευτές. 

Σε ινστιτούτο στην Πολωνία, μελέτησαν επί μακρόν την ραβδοσκοπία-ραδιαισθησία  και την εφάρμοσαν χρησιμοποιώντας του Νόμους που διέπουν την λειτουργία του Σύμπαντος, όπως αυτή διδάχθηκε μέσα από τις Ερμητικές Αρχές με ένα συνδυασμό της Κβαντικής φυσικής.
Οι Ερμητικές αυτές Αρχές είναι οι εξής:

  1. Η Αρχή της Νοητικότητας «το Παν είναι πνεύμα. Το Σύμπαν είναι Νοητικό»

  2. Η Αρχή της Αντιστοιχίας ή Αναλογίας «Αυτό που είναι πάνω, είναι σαν αυτό που είναι κάτω»

  3. Η Αρχή της Δόνησης «Τίποτα δεν αναπαύεται, το παν κινείται, το παν δονεί»

  4. Η Αρχή της Πολικότητας «Το Παν είναι διπλό. Κάθε πράγμα έχει δύο άκρες. Το όμοιο και το ανόμοιο έχουν την ίδια ερμηνεία. Οι αντίθετοι πόλοι έχουν την ίδια φύση, αλλά διαφορετικούς βαθμούς. Τα άκρα αγγίζονται. Όλες οι αλήθειες δεν είναι παρά μισές αλήθειες. Όλα τα παράδοξα μπορούν να συμφιλιωθούν»

  5. Η Αρχή του Ρυθμού «Το Πάν ρέει μέσα και έξω. Κάθε πράγμα έχει την διάρκεια του»

  6. Η Αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος «Κάθε αιτία έχει το αποτέλεσμα της. Κάθε αποτέλεσμα έχει την αιτία του. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον Νόμο. Η τύχη δεν είναι παρά ένα όνομα, που δίνεται στον μη αναγνωρισμένο Νόμο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιότητας αλλά τίποτε δεν ξεφεύγει από τον Νόμο.»

  7. Η Αρχή του Γένους «Σε  όλα τα πράγματα υπάρχει ένα Γένος. Όλα έχουν τις Αρχές του, του Αρσενικού και του Θηλυκού. Το Γένος εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα.»