21 Σεπτεμβρίου παγκόσμια ημέρα Ειρήνης

♥ Παγκόσμιος διαλογισμός για την Ειρήνη στον πλανήτη μας ♥


ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (2)https://enopoiisi.com/