Αρχείο

   Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ είναι ενεργειακό θεραπευτικό σύστημα

εναρμονισμένο στη νέα εποχή.
Ενεργοποιεί αμέσως τους καταλληλότερους μηχανισμούς που διαθέτει ο άνθρωπος, προκειμένου να ενώσει τα κομμάτια της ψυχής του, σε πλήρη συντονισμό με το θεïκό σύμπαν, υλοποιώντας ταυτόχρονα τη θεïκή της αποστολή στη ζωή του. 

« Τί πραγματικά γεννήθηκα να ζήσω στη ζωή μου; »

Απευθύνεται τόσο στην προσωπική, όσο και στη συλλογική εξέλιξη.

 

logo-ENOPOIISI-purple

 

 ~ Πραγματοποιούνται σεμινάρια και συνεδρίες ΕΝοποiησης ψυχής ~