Αρχείο

enopoiisi_tachyonΤάχυον

Το Τάχυον-εφαρμογή είναι το αποτέλεσμα της ενοποίησης δύο επιστημών.  Της Ιατρικής και της Κβαντικής Φυσικής. 

 ΟΛΑ,  είναι έκφραση της ενέργειας.

Το Τάχυον είναι η πρωταρχική εκδήλωση της ενέργειας της πηγής- η γέφυρα μεταξύ του υλικού κόσμου που ζούμε και του άμορφου/άπειρου. Είναι η ενέργεια που υπάρχει παντού στη φύση.
Προέρχεται από την ελληνική λέξη «ταχύτητα».

Τα ταχυόνια είναι υποατομικές μονάδες ενέργειας με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη του φωτός που εμπεριέχουν συνειδητότητα. Είναι  πέρα από τον κόσμο των δονήσεων- συχνοτήτων που βιώνουμε. Το ίδιο το Τάχυον δεν έχει χρώμα, ήχο ή δόνηση, αλλά είναι η πηγή όλων των συχνοτήτων.

 Το Τάχυον είναι η φυσική ενέργεια που δημιουργεί και συντηρεί όλες τις υλικές μορφές. Στην ουσία με τον όρο Τάχυον περιγράφεται από την κβαντική φυσική ό,τι ήδη αναφερόταν σε εσωτερικές ή θεραπευτικές παραδόσεις ως πράνα (ινδία), τσι (κίνα), ζωτική ενέργεια (Πυθαγόρας)… στο ρέικι η ίδια η ενέργεια ονομάζεται ενέργεια της Πηγής.

 Το σώμα μας συνεχώς δέχεται Τάχυον μέσω της τροφής, του αέρα, του ήλιου κ.α. και το μετατρέπει στις συγκεκριμένες δονήσεις που έχει ανάγκη ώστε να ζήσει, να θεραπευτεί και να εξελιχθεί.

Το ανθρώπινο σώμα από τη φύση του επιθυμεί την ισορροπία και την εξέλιξη σε υψηλότερα επίπεδα τάξης. Επειδή το Τάχυον δεν είναι συχνότητα, αλλά περιέχει εν δυνάμει το φάσμα όλων των συχνοτήτων, προσφέρει στο σώμα την πλήρη δυνατότητα για να ισορροπήσει και να εξελιχθεί σε υψηλότερα επίπεδα τάξης.
° Επίδραση ταχυονίων°

Η κύρια επίδραση των ταχυονίων είναι να επιφέρουν «την τάξη από το χάος». Τα ταχυόνια επιφέρουν ισορροπία κι έτσι δυσαρμονικές καταστάσεις εναρμονίζονται. Μετά την εναρμόνιση η βασική μετέπειτα επίδραση είναι να μεγιστοποιούν τη δυνατότητα. Τα ταχυόνια υπενθυμίζουν τις βασικές δομές της αρχέτυπης σειράς η του ιδανικού τύπου. Αμέσως μετά ως λύση καθώς ενεργοποιούν και ενδυναμώνουν τις δομές. Έτσι, η πρωταρχική ενεργειακή δυνατότητα απελευθερώνεται.

Στο θεραπευτικό τομέα: για εναρμόνιση των τσάκρα, για διάλυση ενεργειακών μπλοκαρισμάτων, εξισορρόπηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, αύξηση της ευεξίας, τεράστια ενίσχυση της υγείας κ.λ.π.
Η εφαρμογή Τάχυον-κοκούν (φωτογραφία)επιδρά άκρως θεραπευτικά, χαλαρωτικά, ανώδυνα, στον άνθρωπο.

Το Τάχυον είναι ένα θεραπευτικό σύστημα που συνενώνει ολιστική ιατρική, επιστήμη και πνευματικότητα.